Strojný projektant

Ukončené vzdelanie:

  • STU Bratislava
  • TU Košice
  • ČVUT Praha
  • VUT Brno
  • SPŠ strojnícka
  • SPŠ stavebná
  • SPŠ elektrotechnická

Autorizácia vítaná.