Riadenie kvality

Spoločnosť EXPRO má od roku 2004 firmou TÜV NORD zavedený a certifikovaný Systém manažérstva kvality podľa 

EN ISO 9001:2015 pre „Komplexnú projektovú činnosť v investičnej výstavbe“.