Energetika (+ úpravne vody)

Investor Projekt stavby
DUSLO Šaľa Plynofikácia kotolne bytového hospodárstva (2 x 2,9 MW) 
Sládkovičovo Plynofikácia kotolne bytového hospodárstva (4 x 1,0 MW)
MV SR Bratislava Plynofikácia kotolne Slovenská Ľupča (4 x 1,0 MW)
Mäsopriemysel Levice Plynofikácia kotolne (2 x 8,0 MW)
Amylum Slovakia Boleráz Plynové parné kotly (18,6 MW + 4,0 MW)
Mesto Šaľa Plynofikácia kotolne CK 32 (2 x 2,9 MW, 2 x 4,2 MW)
Poľnonákup Rovinka Plynová kotolňa (4 x 0,6  MW)
DUSLO Šaľa Plynofikácia kotolne na ul. Kukučínova (3 x 1,86 MW, 1 x 1,16 MW)
MPaSV Bratislava Výmenníková stanica (4,0 MW)
ŽSR Bratislava Plynofikácia železničného depa Žilina (1,9 MW + 2,1 MW)
Slovnaft Bratislava Rekonštrukcia vykurovania Slovnaft – Kľačany (16 MW)
MENERT Therm Šaľa Rekonštrukcia kotolne Šaľa – kotol na spaľovanie štiepok  (1,5 MW)
Amylum Slovakia Boleráz Kogeneračná jednotka (5,4 MW)
MENERT Therm Šaľa Rekonštrukcia kotolne Šaľa – kotol na spaľovanie slamy (1,5 MW)
MENERT Therm Šaľa Kotolňa Sládkovičovo – kotol na spaľovanie štiepok (0,8 MW)
SLOVNAFT Bratislava Bočná filtrácia Chladiacej vody CC6
USS Košice Bočná filtrácia chladiacich vôd
DUSLO Šaľa Rekonštrukcia zmäkčovacej stanice pre  výrobňu čpavku
MATADOR Púchov Bočná filtrácia vôd
Amylum Slovakia Boleráz Bočná filtrácia chladiacich vôd
SYNTHOS Kralupy Filtrácia cirk. vôd Butadienu
ZEVO Malešice Rekonštrukcia spaľovne, PS12 – CHUV
Duslo Šaľa a.s. Obnova vykurovania podniku