Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie EIA/SEA

Investor Projekt stavby
Amylum Slovakia Boleráz Turbína a generátor 6,3 MW
Biodet Štúrovo Výroba etanolu 10 000 t/rok
BUČINA Zvolen Výroba energie z obnoviteľných zdrojov (gazifikátor 7,6 MW)
Amylum Slovakia Boleráz Kalové hospodárstvo
MENERT Šaľa Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou
Amylum Slovakia Boleráz Zálohový parný kotol 28 t/h
STAVIMEX Bratislava Bioplynová stanica  Sereď
PLASTIKA Nitra Výrobná prevádzka DAN Slovakia
Mesto Nitra Kompostáreň pre mesto Nitra
BUTIBENZ Šamorín Závod BIO-BUTANOL 15000 t – Kolárovo
Tate & Lyle Boleraz Výroba kvapalného maltodextrínu
Tate & Lyle Boleraz Sušiareň maltodextrínu
Holig a.s. Závod Bio-Butanol 50000 t/rok - Štúrovo
Tate & Lyle Boleraz Kogeneračná jednotka 5,3 MW
Tate & Lyle Boleraz Zvýšenie výrobnej kapacity (vstupná surovina 2000 t/deň)
Tate & Lyle Boleraz Stáčanie chemikálií z autocisterien
Tate & Lyle Boleraz Rozpustná glukózová vláknina
Tate & Lyle Boleraz Skladovanie hotových výrobkov
Heineken Slovensko Fermantačné tanky
Tate & Lyle Boleraz Odvodnenie a sušenie škrobu
C.S.D. s.r.o. Výrobňa zámkovej dlažby Geča II.