Petrochémia a ČSPH

Investor Projekt stavby
BENZINOL Bratislava  ČSPH Trebišov, ČSPH Turčianske Teplice
  ČSPH Kysucké Nové Mesto, ČSPH Šahy, ČSPH Vyšné Nemecké
ČSPH Bardejov, ČSPH Liptovský Mikuláš, ČSPH Ružomberok,
ČSPH Sečovce, ČSPH Drietoma, ČSPH Sobrance
INVEST Šaľa ČS nafty Šaľa, ČS nafty Nové Mesto nad Váhom
SLOVNAFT Bratislava Prečerpávacie stanice nafty, benzínu a leteckého petroleja
ŽSR Bratislava Modernizácia výdaja nafty rušňové depo Komárno
  Modernizácia výdaja nafty rušňové depo Bratislava
Modernizácia výdaja nafty rušňové depo Zvolen
Modernizácia výdaja nafty rušňové depo Brezno
SLOVNAFT Bratislava Rekonštrukcia SO-621 pre účel skladovania NM - Klačany
OMV Slovensko Stáčanie a expedícia pohonných hmôt – Veľké Kostoľany
OMV Slovensko ČSPH Cabaj - Čápor
SLOVNAFT Bratislava ČSPH Šaľa - Veča, ČSPH Rožňava, ČSPH Zákamenné
RENEM Komárno Esterifikačné jednotky 5000 t/rok, 10000 t/rok, 15000 t/rok , 25000 t/rok, 40000 t/rok
RENEM Komárno Esterifikačná jednotka Bábolna
  Esterifikačná jednotka Wollersdorf
LETISKO  Bratislava Skladové hospodárstvo pohonných hmôt
SLOVNAFT Bratislava Primiešavanie obnoviteľných zložiek do motorovej nafty