Ekologické stavby

Investor Projekt stavby
FORTISCHEM a.s. Zníženie emisií ortute vo výduchoch z destilácie ortuti
RDP Koš Komplexné riešenie odpadov (ČOV a komorová kompostáreň – 10000 t/rok)
DRON Sklady  Dunajská Streda Technologická linka DSSC/SCA – 15 000 ton/rok (pyrolýza pneumatík)
Mesto Piešťany Komorová kompostáreň 10000 t/rok
Mesto Nitra Komorová kompostáreň 16000 t/rok
Amylum Slovakia Boleráz Intenzifikácia výroby – vstupná surovina 600 t/deň
KONZEKO Markušovce Technológia čistenie odpadového oleja - Markušovce
Obec Tešedíkovo Komorová kompostáreň
KONZEKO Markušovce Technológia čistenie odpadového oleja – Trebínia (PL)
Hyteca Pilotné energetické zariadenie HTC (HTC – hydrotermál. karbonizácia)
Elixir Prahovo (Srbsko) Pyrolízne spracovanie opotrebovaných pneumatík - 30000 t/rok