Chemický a farmateutický priemysel

 Investor Projekt stavby
Saneca Pharmaceuticals
HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín
FORTISCHEM Nováky  Adiabatické pranie a sušenie VCM ZP
MESSER Tatragas Šaľa Skladovanie a distribúcia technických plynov
CHEMKO Strážske Rekonštrukcia zásobníkov metanolu
CHEMKO Strážske Výroba kombinovaných hnojív NPK a liadku
CHEMOSVIT Svit Bilančné merania energii
KAPPA Štúrovo Neutralizácia a chladenie kyslých vôd
BUTIBENZ Šamorín Závod Bio-Butanol 15 000 t/rok – Kolárovo
VUCHT Bratislava Experimentálna hydrogenačná modelová linka
DUSLO Šaľa- Ciba Geigy Výroba Antioxidantu CG
DUSLO Šaľa Výroba dusičnanu amónneho
DUSLO Šaľa Rekonštrukcia acetylénového štiepenia
DUSLO Šaľa Modernizácia amoniaku 3.
DUSLO Šaľa Rekonštrukcia PVAC disperzií,
DUSLO Šaľa Výroba chlorovodíka a kyseliny soľnej
DUSLO Šaľa Výroba chlórňanu sodného
DUSLO Šaľa Výroba NP roztokov a tvarovaných hnojív
DUSLO Šaľa Výroba kvapalného hnojiva DAM 390
DUSLO Šaľa Poloprevádzková výroba Hydrotalcitu
DUSLO Šaľa Výroba Dialénu
DUSLO Šaľa Výroba kombinovaných hnojív NPK a liadku -1000t/denne
DUSLO Šaľa Získavanie čpavku z odplynov na výrobni čp. 3
DUSLO Šaľa Poloprevádzka PVAL
DUSLO Šaľa Monitorovanie plynných a kvapalných  odpadov
DUSLO Šaľa Autonómna jednotka na výrobu O2 a N2 – S 500/98
DUSLO Šaľa Výroba AdBlue
DUSLO Šaľa Poloprevádzka výroby Antioxidantu
DUSLO Šaľa Výroba Antioxidantu 13
DUSLO Šaľa Výroba Antioxidantu 86
DUSLO Šaľa Náhrada tetrachlórmetánu pri výrobe Duslínu
DUSLO Šaľa Výroba Irganoxu L 57 – 3000 t/rok
DUSLO Šaľa Úprava granulačnej linky G-80
DUSLO Šaľa Skladové hospodárstvo kvapalného  hnojiva DAM
DUSLO Šaľa Sklad PVAC disperzií
DUSLO Šaľa Sklad dusitanu sodného
DUSLO Šaľa Reorganizácia skladov AOCD
DUSLO Šaľa Sklad horľavín
DUSLO Šaľa Skladové hospodárstvo elektrolýznych produktov
DUSLO Šaľa Vodíkový plynojem
DUSLO Šaľa Skladové hospodárstvo dolomitu
DUSLO Šaľa Výmena sušiaceho bubna a pudrovacieho bubna na výrobni LAD a UGL
DUSLO Šaľa Riešenie emisií z FCH na UGL
DUSLO Šaľa Plniareň AdBlue
FORTISCHEM Stáčacie miesto EO
FORTISCHEM Vybudovanie zásobníkov vápna
PLYNEX Sereď Technológia výroby metylesteru
DUSLO Šaľa Intenzifikácia výroby Sulfenaxov
DUSLO Šaľa Intenzifikácia expedície kvapalných hnojív
Messer Tatragas Plniareň technických plynov
Messer Tatragas Reorganizácia skladov technických plynov Žilina
Messer Tatragas Skladovanie technických plynov Šaľa
Axxence Slovakia Technologická hala 2, 3
Messer Slovnaft Plniaca stanica vodíka pre nákladné vozidlá